Letselschade- en slachtofferrechten

Indien je door toedoen van een ander schade lijdt, hoort diegene alle schade te vergoeden. Wij kunnen bijdragen aan het vaststellen van jouw rechtspositie en om een duidelijke strategie te bepalen. Ook kunnen wij de schade berekenen.

 

Schadevergoeding in strafzaken (vordering benadeelde partij)

Met onze specialistische kennis op het gebied van slachtofferrechten in het strafproces kunnen wij jouw belangen behartigen tijdens een strafzaak. Ook kunnen wij jou bijstaan bij het doen van aangifte bij de politie, of hulp bieden bij het indienen van een klacht bij niet vervolgen (een zogenaamde artikel 12-procedure). Wij zorgen ervoor dat je als slachtoffer gehoord wordt door de juiste instanties.

 

Hoe wordt letselschade berekend?

Onder letselschade valt zowel de materiële schade (de kosten die zijn gemaakt) en de immateriële schade (smartengeld). Het berekenen van letselschade kan erg ingewikkeld zijn. Veel omstandigheden spelen een rol bij het bepalen van de hoogte ervan. Denk aan: 

  • Wat voor letsel je hebt opgelopen (fysiek en psychisch)
  • Duur van het herstel
  • Mate van arbeidsongeschiktheid
  • Toekomstige schade als gevolg van het voorval
  • Je leeftijd
  • De gevolgen voor je dagelijkse bezigheden

Voorbeelden van veelvoorkomende materiële schadeposten zijn kosten voor huishoudelijke hulp, verlies van inkomsten, verlies aan arbeidsvermogen, ziekenhuisdaggeldvergoeding en medische kosten. 

Smartengeld wordt bepaald op basis van vergelijkbare uitspraken door rechters in Nederland. Er zal per geval beoordeeld worden welke schadeposten verhaald zullen worden op de wederpartij. 

 

Schakel altijd zo snel mogelijk een expert in

Neem zo snel mogelijk na de schadeveroorzakende gebeurtenis contact op met ons. Indien je (te) laat contact opneemt met een jurist, kan het zijn dat je zaak verjaart. Het is dan niet meer mogelijk om de wederpartij aansprakelijk te stellen. Ook kan het moeilijker worden om bewijs te verzamelen.

Wij kunnen de aansprakelijkheid vaststellen en het contact met de wederpartij in gang zetten of overnemen. Ook adviseren wij jou over het verzamelen van bewijs.