Disclaimer

Welkom op de website van FerLei Legal, www.ferlei-legal.nl. Wij zijn een juridisch adviesbureau waar op een laagdrempelige manier juridische bijstand wordt verleend aan particulieren, maar ook ondernemers uit het midden- en klein bedrijf. Door onze website te bezoeken, stemt u in met het navolgende.

FerLei Legal publiceert op de website teksten, afbeeldingen en andere materialen ter informatie. Deze informatie is vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig gedaan aanbod. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag naar onze Algemene Voorwaarden op de website. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen, onderdelen aan te vullen of te verwijderen, zonder vooraf mededelingen hierover te hoeven doen. 

FerLei Legal zal zich inspannen om de op deze website verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te weergeven door zo vaak als nodig te actualiseren en aan te vullen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. FerLei Legal is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en /of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze website en voor de op deze website verstrekte informatie. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van de website onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden
aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. 

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Telkens is leidend wat tussen Ferlei Legal en Opdrachtgever is overeengekomen.

De website bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van FerLei Legal en/of derden
en deze worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder andere intellectuele eigendomsrechten.

FerLei Legal kan niet garanderen dat de website steeds foutloos functioneert en wij behoudens ons het recht voor de website al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen. FerLei Legal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, voor zover deze zouden voorkomen ondanks de door FerLei Legal genomen voorzorgsmaatregelen. 

Het kan zijn dat wij op onze website verwijzen naar andere websites (hyperlinks) of andere informatiebronnen. Deze zijn slechts ter informatie voor de bezoeker van de website. FerLei Legal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatiebron en in geval van schade aanvaarden wij geen aansprakelijkheid van de betreffende informatiebron jegens gebruikers/derden. 

Heeft u vragen, loopt u tegen een probleem aan of heeft u een klacht? Twijfel niet om contact op te nemen met ons via onze kanalen. Wij zijn te bereiken via social media (Facebook. Instagram en LinkedIn), maar ook via Whatsapp en per e-mail.